Su
haqqında

Daşlı Bulaq suyu təbii daşlardan süzülərək gələn, təbiətdə nadir hallarda təsadüf olunan təbii filtrasiyalı mineral süfrə suyudur.

Minerals that are often present in
mineral water include:

Ca2+ (Na+, K+) Mg2+ Fe2+,3+
Cl- SO42- HCO3- J

17.75 mq/L

Ca2+

1.68mg/L

(Na+, K+)

4.84 mq/L

Mg2+

0,02 mq/L

Fe2+,3+

3.48 mq/L

Cl-

2.50 mq/L

SO42-

42.7 mq/L

HCO3-

0.10 мг/Л

J
Ca2+

17.75 mq/L

(Na+, K+)

1.68mg/L

Mg2+

4.84 mq/L

Fe2+,3+

0,02 mq/L

Cl-

3.48 mq/L

SO42-

2.50 mq/L

HCO3-

42.7 mq/L

J

0.10 мг/Л

Bizim
müştərilər
Sifariş et

Alqı-satqı siyasəti