About
water

Daşlı Bulaq suyu təbii daşlardan süzülərək gələn, təbiətdə nadir hallarda təsadüf olunan təbii filtrasiyalı mineral süfrə suyudur.

Minerals that are often present in
mineral water include:

Ca2+ Na+ Mg2+

Fe2+,3+

Cl- SO42- HCO3- J

17.75 mg/L

Ca2+

1.68mg/L

Na+

4.84 mg/L

Mg2+

0,02 mg/L

Fe2+,3+

3.48 mg/L

Cl-

2.50 mg/L

SO42-

42.7 mg/L

HCO3-

0.10 mg/L

J
17.75 mq/L
Ca2+

17.75 mg/L

Na+

1.68mg/L

Mg2+

4.84 mg/L

Fe2+,3+

0,02 mg/L

Cl-

3.48 mg/L

SO42-

2.50 mg/L

HCO3-

42.7 mg/L

J

0.10 mg/L

Order now

Buy and Sell Policy